Članovi: 

Luigi Cabrini

Global Sustainable Tourism Council

Tomislav Fain

Udruga Hrvatskih putničkih agencija

izv. prof. dr. sc. Danijela Ferjanić Hodak

Ekonomski fakultet u Zagrebu

Dubravko Fijačko

Interpret Europe

Dr. Mariana Golumbeanu

National Institute for Marine Research and Development "Grigore Antipa"; Constanta, Romania

Slavija Jačan Obratov

Hrvatska turistička zajednica

Emina Kovačević

Središnji državni ured za demografiju i mlade  

Bojana Markotić Krstinić

LEADER mreža Hrvatske  

doc.dr.sc. Darja Sokolić

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

dr.sc. Nora Mustać

Institut za turizam

  Organizacija - Sve