• Zapošljavanje i samozapošljavanje ranjivih skupina kroz ruralni turizam
  • Edukacija lokalnih dionika i senzibiliziranje za prilagodbu turističke ponude ranjivim i podzastupljenim skupinama
  • Osiguravanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom i druge ranjive skupine
  • Izazovi prilagodbe turističkih iskustava za različite ranjive i podzastupljene skupine
  • Izazovi savladavanja kulturnih i jezičnih barijera
  • Problematika stvaranja inkluzivne atmosfere koja promiče raznolikost i koja ne tolerira diskriminaciju
  • Praksa govori – primjeri dobre prakse iz javnog i privatnog sektora (studije slučaja, prezentacije, posteri)
  Program - Sve