• Integralno upravljanje kvalitetom u ruralnom turizmu – ruralna izvrsnost
  • Sustavi kvalitete i standardizacija vezana uz izvornost ponude
  • Uspostava lanaca opskrbe za plasman poljoprivrednih proizvoda kroz turističku potrošnju u ruralnom turizmu korištenjem novih tehnologija
  • Edukacija lokalnih dionika i senzibiliziranje za održivi razvoj ruralnog turizma
  • Praćenje, analiza i diseminacija podataka o zadovoljstvu turista u ruralnim turističkim destinacijama
 • Umrežavanje lokalnih dionika
 • Uloga Destinacijskih menadžment organizacija (DMO) i Destinacijskih menadžment kompanija (DMK) u oblikovanju prepoznatljive turističke ponude u ruralnim turističkim destinacijama
 • Udruživanje u svrhu razvoja tematskih turističkih itinerera i kulturnih ruta
 • Međusektorska, međunarodna i prekogranična suradnja na projektima u ruralnom turizmu
 • Neprofitni sektor i njegova uloga u razvoju turističke ponude na ruralnim područjima
 • Financiranje projekata u ruralnom turizmu

Praksa govori – primjeri dobre prakse iz javnog i privatnog sektora (studije slučaja, prezentacije, posteri)

  Program - Sve