• Dugoročna vizija Europske komisije za ruralna područja
 • Uloga LEADER/CLLD-a u integriranom razvoju ruralnih i ribarstvenih područja
 • Ruralni prostor i nova ZPP EU
 • Ruralni razvitak: ciljevi, mjere i projekti
 • Demografske promjene u ruralnom prostoru
 • Gospodarska struktura ruralnog prostora
 • Infrastruktura ruralnog prostora
 • Prirodni resursi ruralnog prostora
 • Kulturno-povijesna baština ruralnog prostora
 • Očuvanje biljnih i životinjskih resursa (starih sorti) na gospodarstvu
 • Klimatske promjene i turizam
 • Praksa govori – primjeri dobre prakse iz javnog i privatnog sektora (studije slučaja, prezentacije, posteri)
  Program - Sve