Dana 19. siječnja održan je sastanak s dekanom Veleučilišta u Virovitici i potpredsjednikom kongresnog Programskog odbora doc.dr.sc.Dejanom Tubićem. 

Glavna tema:  6. Međunarodni kongres o ruralnom turizmu (10.-13. travnja 2024.) 

  Press kutak - Sve