Zagreb, 27. ožujka 2024. – Uz Organizatore i Pokrovitelje, neizostavan dio mozaika 6. međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu su i Partneri. Nadolazeći Kongres od 10. – 13. travnja 2024. godine podržat će gotovo 50 partnera, hrvatskih i međunarodnih institucija i organizacija.

Naši partneri su:

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana  
Centar European Initiative  
Ege University Faculty of Agriculture     
Ekonomski fakultet Osijek
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Ekonomski fakultet u Tuzli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Pula
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru  
Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi 
Fakultet za biznis i turizam Budva
Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji  
Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru
Gameng AB  
Global Sustainable Tourism Council
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek 
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Hrvatska turistička zajednica
Hrvatska udruga za turističke i kulturne rute "Tur Kultur"
Hrvatsko Agroekonomsko Društvo
Institut za migracije i narodnosti
Institut za poljoprivredu i turizam u Poreč
Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini
International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism  
Interpret Europe  
Istarsko veleučilište
Iter Vitis - Les chemins de la vigne  
LEADER mreža Hrvatske  
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Nacionalna mreža Zajedničke poljoprivredne politike
Poljoprivredni fakultet Banja Luka  
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Sarajevu 
Prirodno-matematički fakultet,Geografski odsjek, Sveučilište u Zagrebu 
RuralTour – European Federation of Rural Tourism
Standing Working Group for Regional Rural Development  in South Eastern Europe
Sveučilište Sjever  
Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti  
Turistička zajednica Kvarner  
Udruga Agroturizam Konavle  
Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
Udruga Hrvatskih putničkih agencija  
University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BOKU)   
Veleučilište u Karlovcu  
Veleučilište u Križevcima  
Veleučilište u Rijeci

Hrvatska turistička zajednica je nacionalna turistička organizacija koja je osnovana s ciljem stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma u zemlji i svijetu. Aktivnosti HTZ-a obuhvaćaju planiranje i provedbu promotivne strategije, predlaganje i izvedbu promidžbenih aktivnosti koje su od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu te podizanje razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Hrvatske. Već godinama, Hrvatska turistička zajednica jedan je od najistaknutijih partnera Kongresa.

Uz partnere, svakako treba istaknuti glavnog sponzora Kongresa, odnosno Hrvatske šume. Misija ovog Društva je osigurati održivo integralno gospodarenje državnim šumama na čitavom području Republike Hrvatske na ekološki osjetljiv, ekonomski učinkovit i socijalno odgovoran način prema društvu u cjelini i zaposlenicima poduzeća. Vizija pak, Hrvatske šume žele biti vodeće Trgovačko društvo za gospodarenje šumama u regiji, koje će podizati svijest građana o šumama kao nacionalnom prirodnom bogatstvu RH, te promicati načela održivog razvoja.

Srednjoeuropska inicijativa (CEI) je regionalni međuvladin forum osnovan 1989. Godine. Okuplja 17 država članica u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi radi promicanja regionalne suradnje za integraciju u EU i održivi razvoj. CEI nastoji ispuniti svoju misiju - poticanje europskih integracija i poticanje održivog razvoja u svojim državama članicama - kroz politički dijalog, multilateralnu diplomaciju, financiranje i provedbu konkretnih projekata i inicijativa s opipljivim učinkom na njegovu regiju.

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) uspostavlja i upravlja globalnim standardima za održiva putovanja i turizam, poznatim kao GSTC kriteriji. Postoje tri skupa: Kriteriji odredišta za kreatore javnih politika i upravitelje destinacija, Kriteriji industrije za hotele i turoperatore i MICE kriteriji za mjesta održavanja, organizatore događaja te događaje i izložbe. Kriteriji su rezultat svjetskih napora da se razvije zajednički jezik o održivosti u turizmu te su raspoređeni u četiri skupine: (A) Održivo upravljanje; (B) Socioekonomski učinci; (C) Kulturni utjecaji; i (D) Utjecaji na okoliš. Budući da svaka turistička destinacija ima svoju kulturu, okoliš, običaje i zakone, Kriteriji su osmišljeni tako da budu prilagođeni lokalnim uvjetima i dopunjeni dodatnim kriterijima za specifičnu lokaciju i aktivnost.

IGCAT (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism) ima za cilj osnažiti lokalne zajednice podizanjem svijesti o važnosti očuvanja i promicanja posebne hrane, kulture, umjetnosti i održivih turističkih dobara. To je bitno za ravnotežu u odnosu na globalizirane prehrambene trendove koji utječu na naš planet, zdravlje i lokalna gospodarstva. IGCAT je neprofitna ustanova registrirana od 2010. pri Ministarstvu pravosuđa u Barceloni, a radi s regionalnim konzorcijima dionika u područjima gastronomije, kulture, umjetnosti i turizma.

Interpret Europe je organizacija koja je registrirana kao dobrotvorna organizacija u Njemačkoj. Ima više od 800 članova iz više od 48 zemalja. Misija Interpret Europe je osnaživanje svih onih koji nadahnjuju smislene veze s europskom prirodnom i kulturnom baštinom za oblikovanje naše zajedničke budućnosti.

Iter Vitis – Stazama vinove loze spaja različite destinacije i nadilazi geografiju, a vodi se mišlju da je krajolik čimbenik od primarne važnosti za otkrivanje teritorija i element velike atraktivnosti. Kultura vinove loze i vina te vinorodni krajolik materijalna su i nematerijalna baština zajednice, bitna sastavnica povijesti jednog teritorija, znakovi koji se čitaju i doživljavaju: to je pretpostavka na kojoj se temelji europska Kulturna ruta vinove loze i vina “Iter Vitis – Les Chemins de la Vigne”, koju promovira Europska federacija Iter Vitis i certificirana je Kulturna ruta Vijeća Europe 2009. godine.

BOKU - Sveučilište prirodnih resursa i znanosti o životu, jedno je od najboljih sveučilišta Life Sciences u Europi, koje se ističe holističkim pristupom istraživanju i nastavi. Današnje Sveučilište BOKU započelo je svoju uspješnu priču 1872. godine kao malo poljoprivredno sveučilište pod imenom "k. k. Hochschule für Bodencultur". Danas BOKU lokacije Türkenschanze, Muthgasse i Tulln nude optimalne uvjete za učenje, podučavanje i istraživanje, za 15 odjela i 11.000 studenata

Zahvalni Partnerima, veselimo se još jednom izdanju Kongresa!

  Press kutak - Sve