Važni datumi

Predaja sažetka 15. siječnja 2024. Odobrenje sažetka 10. veljače 2024. Predaja cjelovitog rada 15. svibnja 2024. Odobrenje cjelovitog rada 1. rujna 2024.
 
Opširnije >
 

Smjernice za autore

PREDAJA SAŽETKA: Sažetak mora sadržavati između 400 i 450 riječi i biti strukturiran u 4 podnaslova: Svrha/razlozi pisanja Metodologija istraživanja Rezultati/glavni rezultati provedenog istraživanja Doprinos i prijedlozi za daljnja istraživanja Ključne riječi (3-6): Upotrijebite i općenite pojmove i one specifične za temu. Sažetak treba biti napisan na engleskom jeziku. Upotrijebite predložak za sažetak prilikom pisanja sažetka (obvezno!) te provjerite gramatiku i pravopis prije predaje. Svi sažeci moraju biti u .doc ili .docx formatu (MS Office Word 97-2003 pa...
 
Opširnije >
 

Tehnička pravila za pisanje sažetaka i radova

Sažetci za prijavu pišu se na engleskom jeziku u zadanom templatu. Sažetak za prijavu mora sadržavati između 400 i 450 riječi i biti strukturiran u 4 podnaslova: Svrha/razlozi pisanja Metodologija istraživanja Rezultati/glavni rezultati provedenog istraživanja Doprinos i prijedlozi za daljnja istraživanja Cjeloviti radovi za objavu u zborniku, zajedno sa sažetkom, pišu se na engleskom jeziku u zadanom templatu, a autori sami odgovaraju za tehničku i gramatičku ispravnost teksta. Prednja zasebna stranica: podaci o autoru i koautoru(ima) rada: ime i prezime, zvanje,...
 
Opširnije >