Andreas Niederl

Andreas Niederl radi kao viši istraživač i zamjenik voditelja istraživačke skupine za regionalnu ekonomiju i strukturnu politiku na POLICIES – Institutu za ekonomska, društvena i inovacijska istraživanja, koji je dio JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH. S istraživačkim fokusom na regionalnu i sektorsku politiku tržišta rada, strukturnu i inovacijsku politiku, s posebnim naglaskom na kvantitativne metode i procjenu utjecaja, pridonio je brojnim programskim monitorinzima i evaluacijama. Njegova stručnost uključuje rad u sektoru turizma više od 15 godina, obuhvaćajući regionalne, nacionalne i međunarodne perspektive.

 

Autor fotografije: Bernhard Bergmann

Prethodni
  Mark Giller
Sljedeći
Diane Dodd  
  Predavači - Sve