Carolina Clark

Voditelj projekta, Europski institut kulturnih ruta

Carolina Clark ima diplomu prvostupnika turizma, magisterij upravljanja kulturnim krajobrazom i baštinom te specijalizaciju međunarodne suradnje za razvoj. Nakon različitih profesionalnih i akademskih aktivnosti u Argentini, Kanadi i Europi, 2018. godine pridružila se timu Europskog instituta kulturnih ruta (Tehnička agencija programa Kulturne rute Vijeća Europe, Luksemburg), kao voditeljica projekta. Od tada je aktivno uključena u koordinaciju certifikacijskih ciklusa Kulturnih ruta, u organizaciju i izvođenje seminara osposobljavanja za dionike Kulturnih ruta te u pružanju podrške koordinaciji Sveučilišne mreže za studije kulturnih ruta. Među njezinim funkcijama je praćenje aktivnosti suradnje s Organizacijom ibero-američkih država (OEI) u području kulturnih ruta i itinerera, s namjerom promicanja, proširenja i razvoja kulturnih ruta u Ibero-Americi.

  Predavači - Sve