Valbona Ylli

Valbona YLLI, ima više od 25 godina iskustva kao nacionalni i međunarodni konzultant u Albaniji i regiji koja blisko surađuje sa Svjetskom bankom (WB), Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), Organizacijom za hranu i poljoprivredu (FAO); Švedskom agencijom za međunarodni razvoj (Sida); Švicarskom razvojnom suradnjom (SDC); Njemačkom međunarodnom pomoći (GIZ); Međunarodnim fondom za poljoprivredu i razvoj (IFAD); Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Njezino stručno područje uključuje poljoprivredu i ruralni razvoj, prehrambenu politiku, analizu lanaca vrijednosti, očuvanje agro-bioraznolikosti, razvoj agroturizma, međusektorska pitanja (klima, okoliš, spol), i izgradnju kapaciteta.

  Predavači - Sve