Hans Embacher

Hans Embacher direktor je Austrijske udruge za odmor na farmama od 1991. i jedan od ključnih dionika u ruralnom turizmu u Austriji. Embacher je i potpredsjednik Europske udruge za ruralni i seoski turizam „Eurogites“.

Svojom dosljednom politikom kvalitete te uspostavljanjem robne marke „Odmor na selu u Austriji“, razvojem raznih proizvoda od posebnog interesa, i konačno, uspješnim predstavljanjem 2.300 malih poljoprivrednih poduzeća na zajedničkoj web-platformi, Austrijska udruga za odmor na farmama postigla je održiv, uspješan razvoj i snažnu poziciju u austrijskom sektoru turizma i poljoprivrede. Ova organizacija, s oko 2.300 farmi članova (s 27.000 ležaja za goste), bila je "uzor" za mnoge razvoje i projekte u brojnim europskim zemljama tijekom godina.

  Predavači - Sve