Mariana Golumbeanu

Dr. Mariana Golumbeanu viša je znanstvenica s iskustvom u integriranom upravljanju obalnim područjem. Ima magisterij iz održivog obalnog razvoja i doktorat iz geografije i zaštite okoliša na Sveučilištu u Bukureštu, Rumunjska. Uključena je u različite istraživačke teme povezane s integriranim upravljanjem obalnim područjem, primjenom pomorskog planiranja i antropogenim pritiscima u obalnom području. Predstavlja nacionalnu kontaktnu točku za Savjetodavnu skupinu za razvoj zajedničkih metodologija za integrirano upravljanje obalnim područjem pri Komisiji za Crno more, Istanbul, Turska; Nacionalni referentni centar (NRC) Europske agencije za okoliš i član je Stalnog tehničkog tajništva Nacionalnog odbora za obalno područje. Potpredsjednica je Balkanske udruge za okoliš i koordinira aktivnosti unutar Međunarodnog tajništva BENA-e za Jugoistočnu Europu.

  Predavači - Sve