Velibor Trifković

Velibor Trifković, Menadžer za razvoj turističkih proizvoda, USAID Projekt razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (TURIZAM) sa sjedištem u Sarajevu.

Velibor Trifković, u proteklih 20 godina radio je na projektima podrške i razvoja poljoprivrednog sektora u BiH koje podržavaju  EU, USAID te Vlade Švedske. Ključne aktivnosti odnosile su se na jačanje poljoprivrednog lanca vrijednosti, posebno dijela koji se odnosi na sektor voća i povrća, te pružanje tehničke pomoći i podrške Udruženjima, zadrugama i malim i srednjim preduzećima. Prethodno radno iskustvo uključivalo je od terenskih istraživanja i pripreme samih projekata, sve do praćenja i evaluacije projekata kao i izvještavanja i davanja preporuka za dalje aktivnosti na projektima koje je financirala Europska komisija u BiH, USAID  i druge međunarodne organizacije ne samo u poljoprivredi, već i u oblasti cjelokupnog ekonomskog razvoja. Od studenog 2020. godine zaposlen je na projektu Razvoja održivog turizma u BiH (Turizam).

  Predavači - Sve