Cjelokupan znanstveni ili stručni rad zajedno sa sažetkom izrađen prema tehničkim uputama i napisan na engleskom jeziku predaje se elektronski kroz sustav INDICO do 15. 3. 2022.

Nakon isteka roka za zaprimanje radova (15. 3., 23:59) svi će autri dobit potvrdu o zaprimanju rada te podsjetnik ako isto nije učinjeno. 

Radovi prolaze recenzijski postupak od strane dvaju neovisnih recenzenta, a pozitivno recenzirani radovi bit će objavljeni u Zborniku radova. S ciljem unapređenja kvalitete radova, svi autori imaju mogućnost dostaviti konačnu verziju rada, usklađenu s eventualnim primjedbama s Kongresa, najkasnije do 28. 5. 2022. 

Nužno je da se rad prezentira od strane jednog ili više autora na samome Kongresu, kako bi rad bio objavljen u Zborniku. 

Radovi iz Tematskog područja 7 ne recenziraju se i na Kongresu mogu biti prezentirani u obliku studije slučaja, PowerPoint prezentacije ili postera. Sažeti opis studije slučaja, prezentacije ili postera te namjera prezentiranja na Kongresu prijavljuje se putem elektronske pošte kongres@klubselo.hr najkasnije do 30. 3. 2022.

  Sažeci i radovi - Sve