Rok za prijavu sažetka na hrvatskom ili engleskom jeziku kroz sustav Indico je najkasnije do 7. 2. 2022.

Odgovor o prihvaćanju ili odbijanju sažetka je kontinuirano do 10. 2. 2022.

U slučaju prihvaćanja sažetka recenziranog od strane jednoga recenzenta, cjelokupan znanstveni ili stručni rad zajedno sa sažetkom izrađen prema tehničkim uputama i napisan na engleskom jeziku predaje se elektronski kroz sustav Indico do 15. 3. 2022.

Radovi prolaze recenzijski postupak od strane dva neovisna recenzenta, a pozitivno recenzirani radovi bit će objavljeni u Zborniku radova. S ciljem unapređenja kvalitete radova, svi autori imaju mogućnost dostaviti konačnu verziju rada, usklađenu s eventualnim primjedbama s Kongresa, najkasnije do 28. 5. 2022.

Da bi rad bio objavljen u Zborniku, nužno je da isti bude prezentiran od strane jednog ili više autora na samome Kongresu.

Radovi iz Tematskog područja 7 ne recenziraju se i na Kongresu mogu biti prezentirani u obliku studije slučaja, PowerPoint prezentacije ili postera. Sažeti opis studije slučaja, prezentacije ili postera te namjera prezentiranja na Kongresu prijavljuje se putem elektronske pošte kongres@klubselo.hr najkasnije do 30. 3. 2022.

U Indico sustav možete se prijaviti u nekoliko jednostavnih koraka. Kreirajte svoj account, unesite osobne podatke i pratite upute koje možete pronaći i u vodiču.

  Sažeci i radovi - Sve