PREDAJA SAŽETKA:

Sažetak mora sadržavati između 400 i 450 riječi i biti strukturiran u 4 podnaslova:

  • Svrha/razlozi pisanja
  • Metodologija istraživanja
  • Rezultati/glavni rezultati provedenog istraživanja
  • Doprinos i prijedlozi za daljnja istraživanja

Ključne riječi (3-6): Upotrijebite i općenite pojmove i one specifične za temu.

Sažetak treba biti napisan na engleskom jeziku. Upotrijebite predložak za sažetak prilikom pisanja sažetka (obvezno!) te provjerite gramatiku i pravopis prije predaje.

Svi sažeci moraju biti u .doc ili .docx formatu (MS Office Word 97-2003 pa nadalje). Datoteke sažetaka trebaju biti nazvane prema naslovu rada (primjerice: Književni turizam u Hrvatskoj.doc).

Jedan autor može predati najviše dva (2) rada, kao autor ili koautor.

Postupak predaje:

Predani sažeci trebaju se učitati putem sustava Indico. Prije predaje sažetka trebate se registrirati u sustavu Indico:

1.         Napravite Indico račun koristeći svoju e-adresu. Primit ćete e-poruku za registraciju s poveznicom za potvrdu.

2.         Kliknite na „Predaj novi sažetak“.

3.         Popunite obrazac (naslov, autor(i), koautor(i)) i učitajte sažetak.

4.         Kliknite na „Predaj“. Primit ćete e-poruku s potvrdom o predaji.

Rok za predaju sažetka: 15. siječnja 2024.

PREDAJA CJELOVITOG RADA

Predani radovi trebaju se učitati putem sustava Indico.

1.         Prijavite se na svoj Indico račun putem e-adrese. Trebate upotrijebiti isti račun koji ste upotrijebili za predaju sažetka.

2.         Kliknite na „Predaja cjelovitog rada“ (treća opcija u izborniku slijeva).

3.         Kliknite na „Predaj rad“ i učitajte .docx dokument koji sadrži vaš cjeloviti rad.

Rok za predaju cjelovitog rada: 15. svibnja 2024.

Radovi trebaju biti napisani na engleskom jeziku.

Autori su odgovorni za jezičnu kvalitetu svog rada te se izričito preporučuje da im izvorni govornik ili stručnjak za engleski jezik pregleda rad prije predaje, kako bi bili sigurni da je rad jezično prihvatljiv.

Predani radovi podliježu dvostruko slijepoj domaćoj i međunarodnoj recenziji.

Jedan autor može predati najviše dva (2) rada, kao autor ili koautor.

NAPOMENA:

Radovi vezani uz podtemu Praksa govori – primjeri dobre prakse iz javnog i privatnog sektora (studije slučaja, prezentacije, posteri) ne recenziraju se i na Kongresu mogu biti prezentirani u obliku studije slučaja, PowerPoint prezentacija ili postera. Sažeti opis studije slučaja, prezentacija ili postera te namjera prezentiranja na Kongresu prijavljuje se putem elektronske pošte kongres@klubselo.hr najkasnije do 15.02.2024.

  Sažeci i radovi - Sve